MÁNG TWICARE (KHÍ CỤ CHỈNH NHA ĐA CHỨC NĂNG)

Giá bán: Liên hệ đ

Lựa chọn


Thông tin MÁNG TWICARE (KHÍ CỤ CHỈNH NHA ĐA CHỨC NĂNG)

Chức năng:
- Tiền chỉnh nha.
- Hỗ trợ chỉnh nha cố định.
- Giữ kết quả sau chỉnh nha.

Hướng dẫn sử dụng

Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268