SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION

Giá bán: 12 đ

Lựa chọn


Thông tin SILICONE LẤY DẤU KHỚP CẮN PERFECT-F BITE REGISTRATION

Thông tin sản phẩm:

  • Lấy dấu khớp cắn, chốt.

Mô tả sản phẩm:

  • Thời gian trùng hợp nhanh

  • Sự biến dạng dưới tác động của nhiệt cực thấp

  • Hạt độn Micro Filler làm cho dấu cắn chính xác hoàn hảo. 

Image title

Image title

Hướng dẫn sử dụng

Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268