SÁP LÁ BASE PLATE WAX
NƯỚC TỰ CỨNG VERTEX
NƯỚC NẤU SUPERPONT
MŨI CẮT CAD/CAM
Bột sứ Noritake EX-3 Body
KHAY NƯỚNG SỨ CAO CẤP
MỰC IN DENTAL (DM12)
MỰC IN DENTAL (DM11)
MỰC IN CAST (DC11)
MỰC IN 3D ORTHO MODEL
MỰC IN SURGICAL GUIDE (SG01)
Bột sứ Noritake CZR Body
SỨ NORITAKE CZR TRANSULENT
SỨ NƯỚU NORITAKE CZR
SỨ NORITAKE CZR ENAMEL
Copy right CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH Design Tâm Phát
0246.670.9268